IGiPZ Map Server

GIS and Cartography Workgroup
Institute of Geography and Spatial Organization
Polish Academy of Sciences

Serwer Map IGiPZ

Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polska Akademia Nauk

 

Welcome to the default page. The following resources are available in English:


 

 

Witamy na stronie głównej serwera. Dostępne są następujące zasoby:

 

IGiPZ Home Page GIS and Cartography Workgroup

 

IGiPZ Home Page Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii